INSTRUKCJA DO WYPEŁNIANIA ARKUSZY

1. ARKUSZ  BAZA NA STRONIE PORTALE SYSTEM

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ Z KOLUMNY (J) pn. “OPCJA”?

Sprawdzamy status przechodząc do kolumny A (Domeny). Następnie kopiujemy nazwę serwisu. Potem przechodzimy do arkusza ,,SERWERY – CZY DOMENA JEST?”. Sprawdzamy, czy dana domena istnieje przez  naciśnięcie CTRL+F i wpisujemy nazwę szukanej domeny. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy serwis jest aktywny w Internecie, czyli czy działa  i zaznaczamy daną opcję w kolumnie “OPCJA”.

Opcje do wyboru:

Aktywny – Grafika do zmiany, Aktywny – Zrobiony na 100%, Aktywny – Mało treści, Aktywny – Brakuje menu, Brak domeny – Sprawdzić, Propozycja domeny, Brak serwisu – Jaka domena jest?, Serwis do instalacji, Serwis do instalacji – Ważny, Serwis techniczny, Serwis obcy – Nie dotyczy, Na sprzedaż – Nie dotyczy.

Aktywny – Grafika do zmiany
Grafika i/lub motyw są do zmiany.

Aktywny – Zrobiony na 100%
Nic nie trzeba zmieniać.

Aktywny – Mało treści
Serwis ma tylko Hello World lub na stronie jest mało treści.

Aktywny – Brakuje menu
Brak menu lub menu jest niedokończone np. Zakładka  menu nie przenosi do danej strony, czyli po kliknięciu w zakładkę nic się nie dzieje, Brakuje jakieś zakładki np. Kontakt itp.

Brak domeny – Sprawdzić
Brak domeny w arkuszu Serwery.

Brak serwisu – Jaka domena jest
Domena jest w arkuszu Serwery, ale po otwarciu serwisu nie działa pokazując komunikat Domena utrzymywana na serwerach AttHost lub Niestety, nie udało się odnaleźć tej strony itp. Jeżeli danej domeny nie ma to również wybieramy opcję brak serwisu. Następnie wybieramy jaki to DNS (ATTHOST, PROSERWER, KYLOS, INNY).

Serwis do instalacji – Ważny = Serwis do instalacji tylko, że w pierwszej kolejności i jak najszybciej. – Tym zajmuje się Pan Paweł Materka.

Serwis techniczny
Domena.link

Na sprzedaż – Nie dotyczy
Domena na sprzedaż.