Wypełnienie karty zadań – instrukcja

KARTA ZADAŃ DLA WSZYSTKICH ZESPOŁÓW, ZNAJDUJE SIĘ POD PONIŻSZYM LINKIEM

LISTA ZADAŃ ZESPOŁU

Plik ten wypełniamy w różnych zespołach, w zależności od tego, do którego jesteśmy przydzieleni.