Czy psychoterapia działa?

Badania pokazują, że większość osób poddawanych psychoterapii odczuwa ulgę w objawach i jest w stanie lepiej funkcjonować w swoim życiu. Około 75 procent osób rozpoczynających psychoterapię wykazuje pewne korzyści z tego. 1 Wykazano, że psychoterapia poprawia emocje i zachowania oraz jest powiązana z pozytywnymi zmianami w mózgu i ciele. Korzyści obejmują również mniej dni chorobowych, mniejszą niepełnosprawność, mniej problemów medycznych i większe zadowolenie z pracy.

Za pomocą technik obrazowania mózgu badacze byli w stanie zobaczyć zmiany w mózgu po tym, jak dana osoba przeszła psychoterapię. Liczne badania wykazały zmiany w mózgu u osób z chorobami psychicznymi (w tym depresją, lękiem napadowym, PTSD i innymi stanami) w wyniku poddania się psychoterapii. W większości przypadków zmiany w mózgu wynikające z psychoterapii były podobne do zmian wynikających z przyjmowania leków. 2)

Aby jak najlepiej wykorzystać psychoterapię, podejmij terapię jako wspólny wysiłek, bądź otwarty i uczciwy oraz postępuj zgodnie z ustalonym planem leczenia. Wykonuj zadania między sesjami, takie jak pisanie w dzienniku lub ćwiczenie tego, o czym mówiłeś.