Co to Coaching?

Mówiąc wprost, coaching jest procesem, który ma na celu poprawę wyników i koncentruje się na „tu i teraz”, a nie na odległej przeszłości lub przyszłości.

Chociaż istnieje wiele różnych modeli coachingu, tutaj nie uważamy „trenera za eksperta”, ale trenera jako ułatwiającego naukę.

Istnieje ogromna różnica między nauczaniem kogoś a pomaganiem mu w nauce. Zasadniczo w coachingu pomaga on jednostce poprawić jej wyniki: innymi słowy, pomaga jej się uczyć.

Dobrzy trenerzy uważają, że dana osoba zawsze ma odpowiedź na swoje problemy, ale rozumie, że może potrzebować pomocy w znalezieniu odpowiedzi.